ПОДРЖИМО ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК РАДНИКА „ГОШЕ“ И ХРАБРИХ РАДНИЦА „ФОРИ ТЕКСТИЛ-А“!

Радници у Србији су у очајном положају! Ми ћемо за неколико година бити ти радници!
НЕМА БОРБЕ ПРОТИВ ВЛАСТИ БЕЗ ЕКОНОМСКИХ ЗАХТЕВА!
КО НЕ ПОСТАВЉА ЕКОНОМСКЕ ЗАХТЕВЕ А БОРИ СЕ ПРОТИВ ВАСТИ САМО ЖЕЛИ ДА ЗАУЗМЕ МЕСТО ОНИХ КОЈИ ВЛАДАЈУ!
Организујмо се у одбрани радничких права тако што ћемо подржати радничке штрајкове и захтеве који су данас актуелни.
Храбре раднице фабрике Фори текстил, њих око 400, које су 28. марта одбиле гнусни захтев словеначког послодавца да раде 12 сати без права на надокнаду за прековремени рад. Одлично организованом акцијом, дисциплиновано и солидарно раднице и прве и друге смене су радиле по осам сати одбивши да на послу остану прековремено а јединственим наступом су онемогућиле послодавца да предуземе мере одмазде над њима.
Подржимо генерални штрајк у који су радници Гоше ступили како би се изборили за своја најосновнија радничка права. Стање у тој фабрици је толико лоше да је радник тамо извршио самоубиство због беде.Ми ћемо сутра бити на њиховим местима ако нешто не променимо! Од словачког послодавца захтевамо да одмах исплати свих заосталих 20 зарада, да плати доприносе за радни стаж у протекле четири године и овери запосленима здравствене књижице. Словачки послодавац ЖОС Трнава пренео је власништво Гоше на фирму Лиснарт холдингс лимитед, такође у власништву словачког приватног капитала. Циљ тог „маневра“ је како би се радници Гоше заварали не би ли прекинули генерални штрајк без да њихови захтеви буду усвојени.

Секретаријат Студентског фронта 6.4.2017.