Између 3. и 4. децембра 2016. године одржан је трећи Конгрес Студентског фронта у Београду са насловним слоганом „Доследно у нове победе!“.

Делегати конгреса били су студенти са универзитета широм Србије. На конгресу су потрврђени досадашњи програм и статут наше организације и изабрано је ново руководство.

Усвојене су неке новине у раду наше организације након утврђених грешака из досадашње праксе, а позитивне ствари из наше досадашње праксе су истакнуте као позитиван пример и договорено је да оне као такве и даље буду примењиване у будућем раду.

Једна од главних одлука конгреса је оснивање студентског листа ,,Нови Студент“ који ће од јануара 2017. године почети да се издаје у оквиру наше организације.

Изабран је нови састав секретаријата, а за новог првог секретара наше организације изабран је Милан Петковић, члан Универзитета у Беогрду.

Са великим ентузијазмом и новим руководством крећемо у даљи рад, како и назив самог конгреса каже, доследно у нове победе.

Секретаријат Студентског Фронта